www.9778.com-90633 com

   
 
人才服务
 
各部门系统登录及常用下载链接

   院办:

   公务接待审批表下载
   /yb/04/58/c265a1112/page.psp


   www.9778.com院务公开呈批单下载
   /yb/03/a1/c265a929/page.htm


   www.9778.com印章刻制及领取申请表下载
   /yb/03/89/c265a905/page.htm


   申请会议室
   /yb/03/9a/c265a922/page.psp


   www.9778.com印章先容信使用申请单下载
   /yb/04/5c/c269a1116/page.htm


   www.9778.com内部请示、报告事项呈批单下载
   /yb/04/69/c269a1129/page.htm


   综合档案类
   /yb/274/list.htm

   


   协同办公平台:

   http://oa.hfuu.edu.cn/page/maint/login/Page.jsp?templateId=5&logintype=1
   一卡通:

   登录、挂失、查询等:

   http://card.hfuu.edu.cn/
   教务处:

   各类文件下载(包括试卷样卷、教师申请教务系统帐号信息表等):

   /jwc/547/list.htm 

     计划财务处:

   差旅住宿标准:

   /cwc/fa/6a/c377a64106/page.psp


   公务卡申请表、出差审批表、市内交通报销明细表、政府采购项目需求表等下载:

   /cwc/390/list.htm

   科技处:

   检索服务:

   /kjc/455/list.htm


   科研项目查询:

   /kjc/429/list.htm


   科技开发部项目查询系统:

   http://210.45.88.58:8085/


   科研管理系统:

   http://210.45.88.33/business/login.jsp
   公共事务与国有资产管理处:

   资产管理信息系统:

   https://zichan.hfuu.edu.cn/zcgl


   

   工会:


   工会会员登记表下载等:

   /gh/160/list.htm   图书馆:

   http://lib.hfuu.edu.cn/   研究生处:

   学位与研究生教育管理信息系统:

   http://210.45.88.29/   合肥市高层次人才分类认定申报管理系统:

   http://60.173.202.219:8001/ylz_info_gccrc/web/index.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg   中国知网:

   http://www.cnki.net/


www.9778.com|90633 com

XML 地图 | Sitemap 地图